ПАТ Львівська вугільна компанія

  

Про нас


Відео ПАТ Львівська вугільна компанія
  

Про нас


Центральна збагачувальна фабрика «Червоноградська» здана в експлуатацію 28 грудня 1979 року з метою збагачення високо зольного вугілля Львівсько-Волинського вугільного басейну.

Виробнича потужність ЦЗФ прийнята – 9,6 млн. тонн вугілля в рік.

В період з 1980 року по 2000 рік ЦЗФ «Червоноградська» знаходилась спочатку в складі виробничого об’єднання «Укрзахідвугілля» на правах структурної одиниці, після створення в процесі корпоратизації Державної холдингової компанії «Укрзахідвугілля» - в складі ДХК як дочірнє підприємство.

1988 рік – рік освоєння проектної потужності, річний об’єм переробки – 11 999,3 тис. тонн. Починаючи з 1990 року об’єми видобутку поступово зменшуються, якість вугілля погіршується. 2000 рік – рік найнижчих поставок шахтного вугілля на збагачення, в порівнянні з 1988 роком об’єм переробки вугілля зменшився майже в 10 раз.

В зв’язку з кризою платежів в державі та постійно зростаючою неплатоспроможністю шахт, які залишилися основними замовниками послуг фабрики, ЦЗФ «Червоноградська» опинилася в кризовому економічному стані.

Оскільки ЦЗФ «Червоноградська» є єдиною збагачувальною фабрикою в західному регіоні України, а енергетика потребує якісного вугілля, необхідно було не тільки підтримати життєдіяльність підприємства, але терміново покращити економічний стан фабрики без негативних наслідків для шахт. Саме в цей період ЗАТ «Львівсистеменерго» виступило з ініціативою взяття в оренду цілісного майнового комплексу «ЦЗФ «Червоноградська». Ця пропозиція була винесена керівництвом підприємства на обговорення трудового колективу фабрики, який підтримав рішення за передачу фабрики в оренду ЗАТ «Львівсистеменерго».

В листопаді 2000 року зі згоди холдингової компанії «Укрзахідвугілля» наказом Мінпаливенерго ЦЗФ «Червоноградська» було вилучено зі складу ДХК «Укрзахідвугілля» та реорганізовано шляхом перетворення його у Державне підприємство «ЦЗФ «Червоноградська» з прямим підпорядкуванням Міністерству. По закінченні підготовчої роботи по процедурі передачі державного майна в оренду між регіональним відділенням Фонду Державного майна по Львівській області та ЗАТ «Львівсистеменерго» був укладений договір оренди цілісного майнового комплексу державного підприємства «ЦЗФ «Червоноградська». У відповідності до наказу Мінпаливенерго від 04.04.2001р. №148 державне підприємство «ЦЗФ «Червоноградська» припинило діяльність шляхом його реорганізації через приєднання до орендаря ЗАТ «Львівсистеменерго» і було вилучено з Єдиного державного реєстру підприємств України. Правонаступником всіх прав та обов’язків державного підприємства «ЦЗФ «Червоноградська» стало ЗАТ «Львівсистеменерго».

Право ЗАТ «Львівсистеменерго» на приватизацію цілісного майнового комплексу в порядку, визначеному чинним законодавством, закріплено договором оренди державного майна ЦМК ДП «ЦЗФ «Червоноградська» №14/2000 від 15 грудня 2000 року.

Дотримання Орендарем умов договору оренди та ефективність використання державного майна у відповідності до чинного законодавства контролювалось Фондом державного майна України.

На виконання Розпорядження КМУ про затвердження переліків господарських товариств і холдингових компаній, державні пакети акцій (частки) яких підлягають продажу, державних підприємств, холдингових компаній і відкритих акціонерних товариств, які підлягають підготовці до продажу у 2007 році і враховуючи подану ЗАТ «Львівсистеменерго» заяву на приватизацію ЦМК ДП «ЦЗФ «Червоноградська», Регіональним відділенням ФДМУ у Львівській області в 2007 році було прийняте рішення про приватизацію ЦМК ДП «ЦЗФ «Червоноградська», що зданий в оренду, шляхом продажу належних державі акцій ВАТ "Львівська вугільна компанія" створеного в 2008 році органом приватизації та орендарем ЗАТ «Львівсистеменерго».

Процедура приватизації триває.

В 2011 році змінено назву ВАТ "Львівська вугільна компанія", з 07.12.2011р. відкрите акціонерне товариство "Львівська вугільна компанія" називається публічне акціонерне товариство "Львівська вугільна компанія".

Ухвалою господарського суду Львівської області від 25.08.2015р. (суддя Артимович В.М.) порушено провадження у справі №914/2441/15 про банкрутство ПАТ "Львівська вугільна компанія". Оголошення (повідомлення) про порушення справи про банкрутство ПАТ "Львівська вугільна компанія" 25.08.2015р. оприлюднено на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України.
Корисні посилання