ПАТ Львівська вугільна компанія

:: 23.07.2013

  

Особлива інформація


23.07.2013

Згідно протоколу Загальних зборів акціонерів №7 від 19.07.2013р. вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента:

Звільнено:

Наглядова рада:

Голова наглядової ради - ТзОВ "Гiрничозбагачувальна фабрика "Iндустрiя", код за ЄДРПОУ 32864211 , володiє 16.666693% у статутному капiталi. Представник юридичної особи- Сєркова Ганна Вiкторiвна (паспорт ЕМ 836503 виданий Краснолуцьким МВ УМВС України в Луганській області 10.01.2001 року). Звільнено у зв’язку з вибуттям юридичної особи зі складу акціонерів емітента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. . Перебувала на посаді - з 30.04.2012р.

Член наглядової ради - ТзОВ "IФОРАС", код за ЄДРПОУ 36561549, володiє 23,00% у статутному капiталi. Представник юридичної особи - Ніколаєнко Юлія Борисівна (паспорт ЕН 427984, Ленінським РВ УМВС України в Луганській обл., 14.07.05р.) Звільнено у зв’язку з перобранням на наступний термін. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посаді - з 30.04.2012р.

Член наглядової ради - ТзОВ "Вантажно-транспортне управлiння", код за ЄДРПОУ 36735800, володіє 22,755380% у статутному капiталi. Представник юридичної особи -Літвінова Тетяна Олександрівна (паспорт ЕН 483578, Артемівським РВ УМВС України в Луганській обл., 20.12.2005р.) Звільнено у зв’язку з перобранням на наступний термін. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посаді - з 30.04.2012р.

Член наглядової ради - РВ ФДМУ по Львiвськiй областi, код за ЄДРПОУ 20823070 , володіє 37,577926 % у статутному капіталі Представник юридичної особи – Доманська Ірина Богданівна (паспорт КВ № 883796 , виданий Франківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області 12.03.2002р.) Звільнено у зв’язку з перобранням на наступний термін. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посаді - з 30.04.2012р.

Призначено:

Наглядова рада:

Член наглядової ради - ТОВ «АСП Трейд груп», код за ЄДРПОУ 36736708, володiє 16.666693% у статутному капiталi. Представник юридичної особи - Чікаєва Наталія Олександрівна (паспорт ЕК №965344, виданий Ленінським РВ УМВС України в Луганській області 21.11.98р.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк повноважень - з 19.07.2013р. до 19.07.2016р.

Член наглядової ради - ТзОВ "IФОРАС", код за ЄДРПОУ 36561549, володiє 23,00% у статутному капiталi.

Представник юридичної особи - Літвінова Тетяна Олександрівна (паспорт ЕН 483578, Артемівським РВ УМВС України в Луганській обл., 20.12.2005р.) Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк повноважень – з 19.07.2013р. до 19.07.2016р.

Член наглядової ради - ТзОВ "Вантажно-транспортне управлiння", код за ЄДРПОУ 36735800, володіє 22,755380% у статутному капiталi. Представник юридичної особи - Ніколаєнко Юлія Борисівна (паспорт ЕН 427984, Ленінським РВ УМВС України в Луганській обл., 14.07.05р.) Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк повноважень – з 19.07.2013р. до 19.07.2016р.

Член наглядової ради - РВ ФДМУ по Львiвськiй областi, код за ЄДРПОУ 20823070 , володіє 37,577926 % у статутному капіталі Представник юридичної особи – Доманська Ірина Богданівна (паспорт КВ № 883796 , виданий Франківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області 12.03.2002р.) Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк повноважень -з 19.07.2013р. до 19.07.2016р.

Звільнено:

Ревізійна комісія:

Голова ревізійної комісії - ТзОВ "Гiрничозбагачувальна фабрика "Iндустрiя", код за ЄДРПОУ 32864211 , володiє 16.666693% у статутному капiталi. Представник юридичної особи- Філанович Тамара Вікторівна (паспорт ЕК 313708, виданий Кіровським МВ УМВС України в Луганській обл. 20.01.1997р.) Звільнено у зв’язку з вибуттям юридичної особи зі складу акціонерів емітента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. . Перебувала на посаді - з 30.04.2012р.

Член ревізійної комісії - ТзОВ "IФОРАС", код за ЄДРПОУ 36561549, володiє 23,00% у статутному капiталi. Представник юридичної особи - Осипчук Світлана Олександрівна (паспорт ЕК №144469, виданий Артемівським РВ ЛМУ УМВС України у Луганській області 26.01.1996р.) Звільнено у зв’язку з перобранням на наступний термін. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посаді - з 30.04.2012р.

Член ревізійної комісії - ТзОВ "Вантажно-транспортне управлiння", код за ЄДРПОУ 36735800, володіє 22,755380% у статутному капiталi. Представник юридичної особи - Чікаєва Наталія Олександрівна (паспорт ЕК 965344, виданий Ленінським РВ УМВС України в Луганській області 21.11.1998р.). Звільнено у зв’язку з перобранням на наступний термін. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посаді - з 30.04.2012р.

Член ревізійної комісії - РВ ФДМУ по Львiвськiй областi, код за ЄДРПОУ 20823070 , володіє 37,577926 % у статутному капіталі Представник юридичної особи – Яськів Руслана Михайлівна (паспорт КА № 764202, виданий Жидачівським РВ УМВС України у Львівській області 03 лютого 1998 р.) Звільнено у зв’язку з перобранням на наступний термін. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посаді - з 30.04.2012р.

Згідно протоколу Загальних зборів акціонерів №7 від 19.07.2013р. та протоколу засідання ревізійної комісії № 1 від 19.07.2013р.

Призначено:

Ревізійна комісія:

Голова ревізійної комісії - ТзОВ "Вантажно-транспортне управлiння", код за ЄДРПОУ 36735800, володіє 22,755380% у статутному капiталi. Представник юридичної особи - Осипчук Світлана Олександрівна (паспорт ЕК №144469, виданий Артемівським РВ ЛМУ УМВС України у Луганській області 26.01.1996р.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк повноважень -з 19.07.2013р. до 19.07.2016р

Член ревізійної комісії - ТОВ «АСП Трейд груп», код за ЄДРПОУ36736708, володiє 16.666693% у статутному капiталi. Представник юридичної особи - Лаврук Наталія Володимирівна (паспорт ЕН №157554, виданий Жовтневим РВ УМВС України в Луганській області 27.03.2002р.) Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк повноважень - з 19.07.2013р. до 19.07.2016р

Член ревізійної комісії - ТзОВ "IФОРАС", код за ЄДРПОУ 36561549, володiє 23,00% у статутному капiталi. Представник юридичної особи - Сєркова Ганна Вікторівна (паспорт ЕМ 836503, виданий Краснолуцьким МВ УМВС України в Луганській області 10.01.2001 року). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк повноважень -з 19.07.2013р. до 19.07.2016р

Член ревізійної комісії - РВ ФДМУ по Львiвськiй областi, код за ЄДРПОУ 20823070 , володіє 37,577926 % у статутному капіталі Представник юридичної особи – Яськів Руслана Михайлівна (паспорт КА № 764202, виданий Жидачівським РВ УМВС України у Львівській області 03 лютого 1998 р.) Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк повноважень -з 19.07.2013р. до 19.07.2016р.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

Голова правління - генеральний директор Чудак Наталія Олександрівна

Корисні посилання