ПАТ Львівська вугільна компанія

:: 14.05.2012

  

Особлива інформація


14.05.2012

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство "Львiвська вугiльна компанiя"

1.2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 35879807

1.4. Місцезнаходження емітента 80086 Львiвська обл., Сокальський р-н, с.Сiлець

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента (032249)40111 (032249)40111

1.6. Електронна поштова адреса емітента lvk-buh@ukr.net

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.PATLVK.com.ua

1.8. Вид особливої інформації інформація про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення

Згідно протоколу Загальних зборів акціонерів №6 від 30.04.2012р. вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента.

Звільнено:

Наглядова рада:

Голова наглядової ради - ТзОВ "Гiрничозбагачувальна фабрика "Iндустрiя", код за ЄДРПОУ 32864211 , володiє 16.666693% у статутному капiталi. Представник юридичної особи- Сєркова Ганна Вiкторiвна (паспорт ЕМ 836503 виданий Краснолуцьким МВ УМВС України в Луганській області 10.01.2001 року). Звільнено у зв’язку з перобранням на наступний термін. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посаді - з 30.11.2011р.

Член наглядової ради - ТзОВ "IФОРАС", код за ЄДРПОУ 36561549, володiє 23,00% у статутному капiталi. Представник юридичної особи - Ніколаєнко Юлія Борисівна (паспорт ЕН 427984, Ленінським РВ УМВС України в Луганській обл., 14.07.05р.) Звільнено у зв’язку з перобранням на наступний термін. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посаді - з 20.04.2010р.

Член наглядової ради - ТзОВ "Вантажно-транспортне управлiння", код за ЄДРПОУ 36735800, володіє 22,755380% у статутному капiталi. Представник юридичної особи -Літвінова Тетяна Олександрівна (паспорт ЕН 483578, Артемівським РВ УМВС України в Луганській обл., 20.12.2005р.) Звільнено у зв’язку з перобранням на наступний термін. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посаді - з 20.04.2010р.

Член наглядової ради - РВ ФДМУ по Львiвськiй областi, код за ЄДРПОУ 20823070 , володіє 37,577926 % у статутному капіталі Представник юридичної особи – Доманська Ірина Богданівна (паспорт КВ № 883796 , виданий Франківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області 12.03.2002р.) Звільнено у зв’язку з перобранням на наступний термін. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посаді - з 20.04.2010р.

Ревізійна комісія:

Голова ревізійної комісії- ТзОВ "Гiрничозбагачувальна фабрика "Iндустрiя", код за ЄДРПОУ 32864211, володiє 16.666693% у статутному капiталi. Представник юридичної особи - Філанович Тамара Вікторівна (паспорт ЕК 313708, Кіровським МВ УМВС України в Луганській обл. 20.01.1997р.) Звільнено у зв’язку з перобранням на наступний термін. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посаді - з 30.11.2011р.

Член ревізійної комісії- ТзОВ "IФОРАС", код за ЄДРПОУ 36561549, володiє 23,00% у статутному капiталi. Представник юридичної особи - Осипчук Світлана Олександрівна (паспорт ЕК №144469, виданий Артемівським РВ ЛМУ УМВС України у Луганській області 26.01.1996р.) Звільнено у зв’язку з перобранням на наступний термін. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посаді - з 20.04.2010р.

Член ревізійної комісії- ТзОВ "Вантажно-транспортне управлiння", код за ЄДРПОУ 36735800, володіє 22,755380% у статутному капiталi. Представник юридичної особи - Чікаєва Наталія Олександрівна (паспорт ЕК 965344, Ленінським РВ УМВС України в Луганській області 21.11.1998р.) Звільнено у зв’язку з перобранням на наступний термін. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посаді - з 20.04.2010р.

Член ревізійної комісії- РВ ФДМУ по Львiвськiй областi, код за ЄДРПОУ 20823070 , володіє 37,577926 % у статутному капіталі Представник юридичної особи – Яськів Руслана Михайлівна (паспорт КА № 764202 виданий Жидачівським РВ УМВС України у Львівській області 03 лютого 1998 р.) Звільнено у зв’язку з перобранням на наступний термін. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посаді - з 20.04.2010р.

Згідно протоколу Загальних зборів акціонерів №6 від 30.04.2012р. і протоколу засідання Наглядової ради ПАТ "Львівська вугільна компанія" №1 від 03.05.2012р.

Призначено:

Наглядова рада:

Голова наглядової ради - ТзОВ "Гiрничозбагачувальна фабрика "Iндустрiя", код за ЄДРПОУ 32864211 , володiє 16.666693% у статутному капiталi. Представник юридичної особи- Сєркова Ганна Вiкторiвна (паспорт ЕМ 836503 виданий Краснолуцьким МВ УМВС України в Луганській області 10.01.2001 року). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк повноважень - з 30.04.2012р. до 30.04.2015р.

Член наглядової ради - ТзОВ "IФОРАС", код за ЄДРПОУ 36561549, володiє 23,00% у статутному капiталi.

Представник юридичної особи - Ніколаєнко Юлія Борисівна (паспорт ЕН 427984, Ленінським РВ УМВС України в Луганській обл., 14.07.05р.) Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк повноважень - з 30.04.2012р. до 30.04.2015р.

Член наглядової ради - ТзОВ "Вантажно-транспортне управлiння", код за ЄДРПОУ 36735800, володіє 22,755380% у статутному капiталi. Представник юридичної особи -Літвінова Тетяна Олександрівна (паспорт ЕН 483578, Артемівським РВ УМВС України в Луганській обл., 20.12.2005р.) Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк повноважень - з 30.04.2012р. до 30.04.2015р.

Член наглядової ради - РВ ФДМУ по Львiвськiй областi, код за ЄДРПОУ 20823070 , володіє 37,577926 % у статутному капіталі Представник юридичної особи – Доманська Ірина Богданівна (паспорт КВ № 883796 , виданий Франківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області 12.03.2002р.) Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк повноважень - з 30.04.2012р. до 30.04.2015р.

Згідно протоколу Загальних зборів акціонерів №6 від 30.04.2012р. :

Згідно протоколу Загальних зборів акціонерів №6 від 30.04.2012р. і протоколу засідання Ревізійної комісії ПАТ "Львівська вугільна компанія" від 03.05.2012р.

Призначено:

Ревізійна комісія:

Голова ревізійної комісії- ТзОВ "Гiрничозбагачувальна фабрика "Iндустрiя", код за ЄДРПОУ 32864211, володiє 16.666693% у статутному капiталi. Представник юридичної особи - Філанович Тамара Вікторівна (паспорт ЕК 313708, Кіровським МВ УМВС України в Луганській обл. 20.01.1997р.) Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк повноважень - з 30.04.2012р. до 30.04.2015р.

Член ревізійної комісії- ТзОВ "IФОРАС", код за ЄДРПОУ 36561549, володiє 23,00% у статутному капiталi. Представник юридичної особи - Осипчук Світлана Олександрівна (паспорт ЕК №144469, виданий Артемівським РВ ЛМУ УМВС України у Луганській області 26.01.1996р.) Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк повноважень - з 30.04.2012р. до 30.04.2015р.

Член ревізійної комісії- ТзОВ "Вантажно-транспортне управлiння", код за ЄДРПОУ 36735800, володіє 22,755380% у статутному капiталi. Представник юридичної особи - Чікаєва Наталія Олександрівна (паспорт ЕК 965344, Ленінським РВ УМВС України в Луганській області 21.11.1998р.) Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк повноважень - з 30.04.2012р. до 30.04.2015р.

Член ревізійної комісії- РВ ФДМУ по Львiвськiй областi, код за ЄДРПОУ 20823070 , володіє 37,577926 % у статутному капіталі Представник юридичної особи – Яськів Руслана Михайлівна (паспорт КА № 764202 виданий Жидачівським РВ УМВС України у Львівській області 03 лютого 1998 р.) Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк повноважень - з 30.04.2012р. до 30.04.2015р.
Корисні посилання